Product
    彩色铅笔
    粉彩铅笔
    绘图铅笔
    木工铅笔
    炭画铅笔
 
Tel:86-0531-87953142 67712016
Zip:250000
Add:Jinan city,Shandong province,China
#
 炭画铅笔
[Zoom Narrow Print]
Home  > Product > 黑芯系列铅笔 > 炭画铅笔
炭画铅笔
 

 

请上传缩略图

中文名称

炭画铅笔

英文名称

Foil Pencil

商品编码

9458212223209320

   

高级品

   

中国山东、济南亨通制笔有限公司(原济南铅笔厂)


 技术参数: 炭画铅笔 

  

芯经直径

7000、软化木

7.5mm

4mm

176mm

7001、软化木

7.6mm

4mm

176mm


包装规格

 

数量

小盒尺寸

中包装尺寸

大箱尺寸

7001-10/小盒

2000/

178x38xx16mm

180x78x82mm

18.2x39.5x33.5cm

12kg

16kg

7000-10/腰封

2000/

80x38x15.5mm

180x78x80mm

18.2x39.5x33cm

12kg

15.5kg

7001-12/小盒

20/

180x46x15.5mm

180x140x64mm

36.2x28.2x33cm

15kg

20kg

Jinan Hengtong Stationery Co.,Ltd.
Tel:86-0531-87953142 67712016  Add:Jinan city,Shandong province,China
鲁ICP备05018980号-1 技术支持:唐网数据