Product
    彩色铅笔
    粉彩铅笔
    绘图铅笔
    木工铅笔
    炭画铅笔
 
Tel:86-0531-87953142 67712016
Zip:250000
Add:Jinan city,Shandong province,China
#
 粉彩铅笔
[Zoom Narrow Print]
Home  > Product > 彩色系列铅笔 > 粉彩铅笔
2119粉画彩笔
 

技术参数 HT-2119 

  

芯经直径

沾头颜色

沾头长度

磨尖长度

2119粉画彩笔,软化木

7.6mm

4mm

176mm

随铅芯色

20mm

17mm

 

 

 

 

 

包装规格 

 

数量

小包装尺寸

中包装尺寸

大箱尺寸

2119-12

10/

178x93x8mm

 

 

 

 

Jinan Hengtong Stationery Co.,Ltd.
Tel:86-0531-87953142 67712016  Add:Jinan city,Shandong province,China
鲁ICP备05018980号-1 技术支持:唐网数据